Επίτομη Φυσικής, εις τρία μέρη διηρημένη προς χρήσιν των φιλομαθών νέων, συλλεχθείσα υπό Δημητρίου Νικολάου του Δαρβάρεως, και εκδοθείσα φιλοτίμω δαπάνη των κυρίων αυταδέλφων Δαρβάρεων

Titel Επίτομη Φυσικής, εις τρία μέρη διηρημένη προς χρήσιν των φιλομαθών νέων, συλλεχθείσα υπό Δημητρίου Νικολάου του Δαρβάρεως, και εκδοθείσα φιλοτίμω δαπάνη των κυρίων αυταδέλφων Δαρβάρεων
Autor*in Διάφοροι
Übersetzer*in Δάρβαρις, Δημήτριος Ν.
Ort Wien
Verlag Zweck
Datum 1812
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung