Ιστορία της μουσικής. Εν περιλήψει

Titel Ιστορία της μουσικής. Εν περιλήψει
Autor*in Köstlin, Heinrich Adolf
Übersetzer*in Μάλτος, Αναστάσιος
Ort Αθήνα
Verlag Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου
Datum 1908
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung