Βαυαροί στην Ελλάδα: Η γένεση του νεοελληνικού κράτους και το καθεστώς του Όθωνα

Titel Βαυαροί στην Ελλάδα: Η γένεση του νεοελληνικού κράτους και το καθεστώς του Όθωνα
Autor*in Seidl, Wolf
Übersetzer*in Ηλιόπουλος, Δημήτριος
Ort Αθήνα
Verlag Eλληνική Εὐρωεκδοτική
Datum 1984
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung