Το μανιφέστο του κομμονιστικού [sic] κόμματος. Οἱ βάσεις του κομμουνισμού

Titel Το μανιφέστο του κομμονιστικού [sic] κόμματος. Οἱ βάσεις του κομμουνισμού
Autor*in Marx, Karl
Autor*in Engels, Friedrich
Übersetzer*in Κόττης, Γιώργος
Übersetzer*in Φωτίου, Φώτης
Ort Αθήνα
Verlag Θεμέλιο
Datum 1982
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung