Μιχαήλ Κράμερ. Δράμα εις τέσσαρες πράξεις

Titel Μιχαήλ Κράμερ. Δράμα εις τέσσαρες πράξεις
Autor*in Hauptmann, Gerhart
Übersetzer*in Λούβαρι, Ειρήνη Ν
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Τυπ. Κουμένου
Datum 1924
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung