Θάνατος στη Βενετία

Titel Θάνατος στη Βενετία
Autor*in Mann, Thomas
Übersetzer*in Τρικεριώτη, Κλαίρη
Ort Αθήνα
Verlag Γράμματα
Datum 1990
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung