Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη

Wissensbasis

Wolfgang Abendroth
Titel Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη
Autor*in Abendroth, W.
Autor*in Lenk, Kurt
Übersetzer*in Τζώρτζης, Γιάννης
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Παρατηρητής
Datum 1983
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung