Η θέλησις της δυνάμεως

Titel Η θέλησις της δυνάμεως
Autor*in Nietzsche, Friedrich Wilhelm
Übersetzer*in Μπαζίλη, Ιωάννα
Mitarbeiter*in Μιχαλόπουλος, Στέφανος
Ort Αθήνα
Verlag Ενωμένοι Εκδότες
Datum 1961
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung