Τα μεταλλεία του Glaustahl (Εκ των Reisebilder του Heine)

Wissensbasis

Heinrich Heine
Titel Τα μεταλλεία του Glaustahl (Εκ των Reisebilder του Heine)
Autor*in Heine, Heinrich
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Publikation Ιλισσός
Band 1
Ausgabe 12
Datum 1869
Seiten 349-352
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung