Μάγδα (Heimat) Δράμα εις πράξεις τέσσαρας Μετάφρασις εκ του Γερμανικού Υπό Μιλτιάδου Αθηναίου Εκδότης Γεώργιος Α. Κωνσταντινίδης

Titel Μάγδα (Heimat) Δράμα εις πράξεις τέσσαρας Μετάφρασις εκ του Γερμανικού Υπό Μιλτιάδου Αθηναίου Εκδότης Γεώργιος Α. Κωνσταντινίδης
Autor*in Sudermann, Hermann
Übersetzer*in Αθηναίος, Μιλτιάδης
Ort Αθήνα
Verlag Εκ του Τυπογραφείου των Καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου
Datum 1899
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung