Σύνοψις των κυριωτέρων, όσα περιλαμβάνονται εις την διατριβήν, την επιγραφομένην΄ Φυσική εξήγησις της εις το ζωϊκόν σώμα κυκλοφορίας του αίματος, και των δυνάμεων, διά των οποίων γίνεται η κυκλοφορία

Titel Σύνοψις των κυριωτέρων, όσα περιλαμβάνονται εις την διατριβήν, την επιγραφομένην΄ Φυσική εξήγησις της εις το ζωϊκόν σώμα κυκλοφορίας του αίματος, και των δυνάμεων, διά των οποίων γίνεται η κυκλοφορία
Autor*in Gilbert, Ludwig Wilhelm
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Publikation Ερμής ο Λόγιος
Ausgabe Η. 18
Datum 15. September 1820
Seiten 539-554
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung