Το βιβλίο των ωρών, βιβλίο Α': του μοναστικού βίου

Wissensbasis

Dimitris Ikonomidis
Titel Το βιβλίο των ωρών, βιβλίο Α': του μοναστικού βίου
Autor*in Rilke, Rainer Maria
Übersetzer*in Οικονομίδης, Δημήτρης
Ort Αθήνα
Verlag Οι εκδόσεις των φίλων
Datum 1978
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung