Απάνθισμα των Ιερών Γραφών προς χρήσιν τών εις τα Δημοτικά Σχολεία φοιτώντων Ελληνοπαίδων. Έκδοσις Δευτέρα από της τεσσαρακοστής έκτης εκδόσεως του Γερμανικού πρωτοτύπου αναθεωρηθείσα Υπό Γρηγορίου Καλαγάννη Αρχιμανδρίτου και διευθυντού της Ριζαρείου σχολής

Titel Απάνθισμα των Ιερών Γραφών προς χρήσιν τών εις τα Δημοτικά Σχολεία φοιτώντων Ελληνοπαίδων. Έκδοσις Δευτέρα από της τεσσαρακοστής έκτης εκδόσεως του Γερμανικού πρωτοτύπου αναθεωρηθείσα Υπό Γρηγορίου Καλαγάννη Αρχιμανδρίτου και διευθυντού της Ριζαρείου σχολής
Autor*in Schmid, Johann Christoph von
Übersetzer*in Καλαγάννης, Γρηγόριος
Ort Αθήνα
Verlag Εκ του Τυπογραφείου της Εφημερίδος του Λαού
Datum 1851-1853
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung