Εἰσαγωγή στή νομική σκέψη

Titel Εἰσαγωγή στή νομική σκέψη
Autor*in Engisch, Karl
Übersetzer*in Σπινέλλης, Διονύσιος Δ
Ort Αθήνα
Verlag Μορφωτικό Ἳδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης
Datum 1981
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung