Ο μικρός Ερρίκος ήτοι Φυσική θεογνωσία. Διήγημα ηθικώτατον Εκ του Γερμανικού προς χρήσιν των παίδων

Titel Ο μικρός Ερρίκος ήτοι Φυσική θεογνωσία. Διήγημα ηθικώτατον Εκ του Γερμανικού προς χρήσιν των παίδων
Autor*in Schmid, Johann Christoph von
Übersetzer*in Σταυρίδης, Αριστομένης
Ort Σμύρνη
Verlag Τύποις Νικολάου Α. Δαμιανού
Datum 1869
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung