Από τον κόσμο και το έργο του Ομήρου

Titel Από τον κόσμο και το έργο του Ομήρου
Autor*in Schadewaldt, Wolfgang
Übersetzer*in Κακριδής, Φάνης Ι
Ort Αθήνα
Verlag Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
Datum 1980-82
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Von Homers Welt und Werk. Aufsätze und Auslegungen zur homerischen Frage Δοκίμια και ερμηνείες στα ομηρικά ερωτήματα.
Quelle Schulze-Röbbecke 1993, S. 207
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung