Μαρία Ἀντουανέττα

Titel Μαρία Ἀντουανέττα
Autor*in Zweig, Stefan
Herausgeber*in Κωνστανταροπούλου, Ντίνα
Übersetzer*in Θωμόπουλος, Γιάννης
Ort Αθήνα
Verlag χ.έ.
Datum 1973
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung