Ο βασιλεύς Λουδοβίκος και η Ελλάς

Titel Ο βασιλεύς Λουδοβίκος και η Ελλάς
Autor*in Άγνωστη/ος
Übersetzer*in Β[αλτάτζη], Ζ[ωή]
Publikation Αττικόν Ημερολόγιον [Κυριών]
Band 23
Datum 1889
Seiten 136-151
Weiteres Artikel über Ludwig I. von Bayern; mit Bildern von Ludwig (zw. S. 136/137) und seinem Sohn Otto (zw. S. 144/145) Άρθρο για τον Λουδοβίκο Ι της Βαυαρίας με εικόνες από τον λιδιο και τον γιό του Όττο.
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung