Σαν ήμουνα παιδί...

Titel Σαν ήμουνα παιδί...
Autor*in Hölderlin, Friedrich
Übersetzer*in Μαρινάκης, Πάνος
Publikation Μακεδονικά Γράμματα
Band 1
Datum 1944
Seiten 86
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung