Σύνοψις της Παλαιάς Γεωγραφίας. Mεταφρασθείσα μεν εκ του Γερμανικού εις χρήσιν του Φιλολογικού τής Σμύρνης Γυμνασίου υπό Κ. Μ. Κούμα. Εκδοθείσα δε διά φιλοτίμου δαπάνης Π. Nικολαΐδου Σμυρναίου

Titel Σύνοψις της Παλαιάς Γεωγραφίας. Mεταφρασθείσα μεν εκ του Γερμανικού εις χρήσιν του Φιλολογικού τής Σμύρνης Γυμνασίου υπό Κ. Μ. Κούμα. Εκδοθείσα δε διά φιλοτίμου δαπάνης Π. Nικολαΐδου Σμυρναίου
Autor*in Nitsch, Paul Friedrich Achat
Übersetzer*in Κούμας, Κωνσταντίνος
Ort Wien
Verlag Johann Schnierer
Datum 1819
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung