Johann Schnierer

18XX –

Nachweise in der Bibliographie

Campe, Joachim Heinrich: Η ανακάλυψις της Αμερικής Βιβλίον Ψυχαγωγικόν, διά Παίδας και Νεανίσκους. Διῃρημένον εις Τρεις Τόμους, εκ της υπό  Ι. Ε. Κάμπε,  εις το Γερμανικόν ΠέΜΤης επιδιορθωθείσης Εκδόσεως, εν τη ημετέρα καθομιλουμένη Διαλέκτω μεταφρασθέν υπό  Ιωάννου Μπιλλιάρου,  του εξ Ιωαννίνων. Επιθεωρηθέν δε και διορθωθέν υπό  Γεωργίου Ρουσιάδου και νυν το πρώτον Τύποις εκδοθέν Δαπάνη και Προκαταβολή της φιλοκάλου Κυρίας Α. Χετζενδόρφερ. Τόμος Τρίτος μετά μιας χαλκογραφικής Εικόνος, και ενός Γεωγραφικού Πίνακος, übers. von. Ιωάννης Μπιλλιάρος, Wien: Johann Schnierer 1820.
Joachim Heinrich Campe (Autor*in), Ιωάννης Μπιλλιάρος (Übersetzer*in)
1820
Gaspar, Adam Christian: Εισαγωγή Γενική της Γεωγραφίας. Εις πλήρη της Γης γνώσιν Συντεθείσα μεν Γερμανιστί υπό  Αδάμ Χ. του  Γασπάρεως  Εξελληνισθείσα δε και εκδοθείσα υπό των Αδελφών  Καπετανάκη, Bd. 2 Bd., übers. von. Μανουήλ και Κυριάκος Καπετανάκης, Wien: Johann Schnierer 1816.
Adam Christian Gaspar (Autor*in), Μανουήλ και Κυριάκος Καπετανάκης (Übersetzer*in)
1816
Gunz, Simon: Πρακτική Αριθμητική περιέχουσα τα τέσσαρα είδη της Αριθμητικής εν τε ακεραίοις και κλασματικοίς με κανόνων και εξηγήσεων΄ ακολούθως την Άλυσον, και ετέρους διαφόρους του εμπορίου λογαριασμούς. Ερανιθείσα και πλουτισθείσα υπό Κωνσταντίνου Μ. Δούκα, του εκ Σιατίστης της Μακεδονίας. Προς κοινήν χρήσην της, τε Νεολαίας, και των εις το εμπορικόν Σύστημα ενασχολουμένων, übers. von. Κωνσταντίνος Μιχαήλ Δούκας, Wien: Johann Schnierer 1820.
Simon Gunz (Autor*in), Κωνσταντίνος Μιχαήλ Δούκας (Übersetzer*in)
1820
Lafontaine, August Heinrich Julius: Αυγούστου Λαφονταίνου  Κλεομένης  μεταφρασθείς εκ της Γερμανικής εις την νυν καθομιλουμένην Ελληνικήν Γλώσσαν υπό  Κυριακού Ἰωάννου Ελεώνος, übers. von. Κυριάκος Ι. Ελεώνος, Wien: Johann Schnierer 1817.
August Heinrich Julius Lafontaine (Autor*in), Κυριάκος Ι. Ελεώνος (Übersetzer*in)
1817
Nitsch, Paul Friedrich Achat: Σύνοψις της Παλαιάς Γεωγραφίας.  Mεταφρασθείσα μεν εκ του Γερμανικού εις χρήσιν του Φιλολογικού τής Σμύρνης Γυμνασίου υπό  Κ. Μ. Κούμα.  Εκδοθείσα δε διά φιλοτίμου δαπάνης Π. Nικολαΐδου Σμυρναίου, übers. von. Κωνσταντίνος Κούμας, Wien: Johann Schnierer 1819.
Paul Friedrich Achat Nitsch (Autor*in), Κωνσταντίνος Κούμας (Übersetzer*in)
1819
Richer, Adrien: Μεγάλα Συμβεβηκότα  εκ Μικρών Αιτίων προξενηθέντα. Ιστορικόν δοκίμιον εις δύω τμήματα διηρημένον Γαλλιστί πρώτον συγγραφέν υπό  Ριχέρου.  Εκ της Γερμανικής δε μεταφράσεως εις την καθομιλουμένην Ελληνικήν γλώσσαν ελευθέρως μετενεχθέν υπό  Ζήση Δαούτη εκ Τυρνάβου της Θετταλίας. Τυπωθέν δε διά φιλοτίμου συνδρομής των φιλοκαγάθων, και φιλοϊστόρων συνδρομητών, übers. von. Ζήσης Δαούτης, Wien: Johann Schnierer 1819.
Adrien Richer (Autor*in), Ζήσης Δαούτης (Übersetzer*in)
1819
Schiller, Karl August: Επίτομος  Ιστορία της Γαλλικής Επαναστάσεως  και του εξ αυτής συμβάντος πολέμου. Συντεθείσα Γερμανιστί υπό του κυρίου Γερμανού  Καρόλου του Σίλλερ, και εκδοθείσα εν Λειψία της Σαξωνίας τω 1804 έτει. Μετενεχθείσα δε εις την ημετέραν διάλεκτον και τύποις πρώτον εκδοθείσα υπό  Διονυσίου  Συγκέλλου  Φασλή  του Πελοποννησίου, Bd. Α’, übers. von. Διονύσιος Σ. Φασλής, Wien: Johann Schnierer 1818.
Karl August Schiller (Autor*in), Διονύσιος Σ. Φασλής (Übersetzer*in)
1818
Stein, Christian Gottfried Daniel, Johann Elert Bode und Άγνωστη/ος: Σύνοψις Επιστημών διά τους πρωτοπείρους, περιεχούσα Αριθμητικήν, Γεωμετρίαν, νέαν Γεωγραφίαν, Αστρονομίαν, Λογικήν και Ηθικήν. Συλλεχθείσα μεν εις χρήσην του Φιλολογικού της Σμύρνης Γυμνασίου υπό Κ. Μ. Κούμα, εκδοθείσα δε διά φιλοτίμου δαπάνης Αλεξάνδρου Μαύρου, übers. von. Κωνσταντίνος Κούμας, Wien: Schnierer 1819.
Christian Gottfried Daniel Stein (Autor*in), Johann Elert Bode (Autor*in), Άγνωστη/ος (Autor*in), Κωνσταντίνος Κούμας (Übersetzer*in)
1819
Weiße, Christian Felix: Η Ελευθέρωσις των Θηβών.  Τραγωδία Εις Πέντε Πράξεις υπό  Γεωργίου  του  Ρουσιάδου  Εκ του Γερμανικού κατά το Πρωτότυπον του κυρίου  Κ. Φ. Βάϊσσε  Ελευθέρως μεταφρασθείσα και το πρῶτον Τύποις εκδοθείσα Δαπάνη φιλογενεστάτουτινος Μακεδώνος, übers. von. Γεώργιος Ρουσιάδης, Wien: Johann Schnierer 1820.
Christian Felix Weiße (Autor*in), Γεώργιος Ρουσιάδης (Übersetzer*in)
1820

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung