Νέα Πρακτική Μέθοδος προς ταχείαν και ακριβή εκμάθησιν της Γερμανικής Γλώσσης του Emile Otto υπό Δημητρίου Α. Σακελλαρίου Διδάκτορος της φιλοσοφίας

Titel Νέα Πρακτική Μέθοδος προς ταχείαν και ακριβή εκμάθησιν της Γερμανικής Γλώσσης του Emile Otto υπό Δημητρίου Α. Σακελλαρίου Διδάκτορος της φιλοσοφίας
Autor*in Otto, Emil
Übersetzer*in Σακελλάριος, Δημήτρης Α.
Ort Αθήνα
Verlag Τύποις και αναλώμασι Π. Δ. Σακελλαρίου
Datum 1894
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung