Η επιστολή του λόρδου Τσάντος

Titel Η επιστολή του λόρδου Τσάντος
Autor*in Hofmannsthal, Hugo von
Übersetzer*in Γιαννοπούλου, Έφη
Mitarbeiter*in Magris, Claudio
Mitarbeiter*in Vila-Matas, Enrique
Ort Αθήνα
Verlag Άγρα
Datum 2009
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung