Μαίρη Μπαίκερ-Έντυ

Titel Μαίρη Μπαίκερ-Έντυ
Autor*in Zweig, Stefan
Übersetzer*in Ρουσοπούλου, Ελένη
Publikation Νέα Εστία
Band 21
Ausgabe 248-252
Datum 1937
Seiten 576-583, 693-701, 752-759, 830-836, 930-936
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung