Πάνω από κρύα και σκοτεινά νερά...

Titel Πάνω από κρύα και σκοτεινά νερά...
Autor*in Hart, Julius
Übersetzer*in Κουκούλας, Λέων
Publikation Μούσα
Band 2
Ausgabe 7
Datum 1922
Seiten 106
Weiteres Gedicht
Quelle Veloudis 1983, S. 435
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung