Η μάχη της Σαδόβας: κεφάλαιον εκ του ιστορικού έργου «Η γένεσις της Γερμανικής Αυτοκρατορίας»

Titel Η μάχη της Σαδόβας: κεφάλαιον εκ του ιστορικού έργου «Η γένεσις της Γερμανικής Αυτοκρατορίας»
Autor*in Sybel, Heinrich von
Übersetzer*in Bernhard, Prinz von Sachsen-Meiningen
Publikation Εστία
Band 31
Ausgabe 1-7, 9
Datum 1891
Seiten 1-3, 17-19, 34-37, 52-55, 71-72, 82-84, 100-101, 135-139
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung