Τεχνική και επιστήμη σαν ιδεολογία

Titel Τεχνική και επιστήμη σαν ιδεολογία
Autor*in Habermas, Jürgen
Übersetzer*in Παλαιολόγος, Κωνσταντίνος
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1971
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung