Αθηναΐς (Ιστορικόν διήγημα)

Titel Αθηναΐς (Ιστορικόν διήγημα)
Autor*in Gregorovius, Ferdinand
Übersetzer*in Λάμπρος, Σπυρίδων Π.
Publikation Εστία
Band 13
Ausgabe 328, 329, 330, 331,332, 333, 334, 335, 336, 337,338,339, 341,342, 343
Datum 1882
Seiten 225-231, 241-242, 257-259, 273-279, 289-293, 306-310, 321-325, 337-341, 364-367, 369-372, 389-393, 401-402, 433-438, 445-449, 461-467
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Athenais, Geschichte einer byzantinischen Kaiserin (1882)
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung