Διαλεχτά έργα σε δύο τόμους

Titel Διαλεχτά έργα σε δύο τόμους
Autor*in Marx, Karl
Autor*in Engels, Friedrich
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1973
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung