Φαύστος

Titel Φαύστος
Autor*in Goethe, Johann Wolfgang
Übersetzer*in Ραγκαβής, Αλέξανδρος Ρίζος
Publikation Αττικόν Ημερολόγιον
Band 21
Datum 1887
Seiten 592-595
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung