Λαοκόων ή περί των ορίων της ζωγραφικής και ποιήσεως

Titel Λαοκόων ή περί των ορίων της ζωγραφικής και ποιήσεως
Autor*in Lessing, Gotthold Ephraim
Übersetzer*in Λαζαρίδου, Όλγα
Publikation Νεολόγου Εβδομαδιαία Επιθεώρησις
Band 3
Ausgabe 4-20, 22-28
Datum 1893
Seiten 63-67, 83-85, 103-104, 123-125, 143-145, 165-167, 189-192, 203-204, 223-225, 243-245, 323-324, 303-304, 355-358, 375-378, 433-436, 457-460, 479-480, 493-495, 513-517, 533-536, 553-337
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung