Γραμματική των φιλοσοφικών επιστημών, ή σύντομος ανάλυσις της πειραματικής νεωτέρας φιλοσοφίας, κατ' ερωταπόκρισιν συγγραφείσα μεν παρά του Άγγλου Βενιαμίν Μαρτίνου, νυν δε το πρώτον εκδοθείσα εις την κοινήν των Ελλήνων διάλεκτον, και μετά πλείστων σημειωμάτων επαυξηνθείσα παρά Ανθίμου Γαζή Αρχιμανδρίτου Θετταλομάγνητος΄ αφιερωθείσα τη τιμία αδελφότητι των κυρίων Ζωσιμάδων

Titel Γραμματική των φιλοσοφικών επιστημών, ή σύντομος ανάλυσις της πειραματικής νεωτέρας φιλοσοφίας, κατ' ερωταπόκρισιν συγγραφείσα μεν παρά του Άγγλου Βενιαμίν Μαρτίνου, νυν δε το πρώτον εκδοθείσα εις την κοινήν των Ελλήνων διάλεκτον, και μετά πλείστων σημειωμάτων επαυξηνθείσα παρά Ανθίμου Γαζή Αρχιμανδρίτου Θετταλομάγνητος΄ αφιερωθείσα τη τιμία αδελφότητι των κυρίων Ζωσιμάδων
Autor*in Martin, Benjamin
Übersetzer*in Γαζής, Άνθιμος
Ort Wien
Verlag Schrämbel
Datum 1799
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung