Τα κατά συνθήκην ψεύδη του καθ'ημάς πολιτισμού

Titel Τα κατά συνθήκην ψεύδη του καθ'ημάς πολιτισμού
Autor*in Nordau, Max Simon
Übersetzer*in Ζωγραφίδης, Σ. Ι
Ort Αθήνα
Verlag Ι. Σιδέρης
Datum 1924
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung