Ποιητική. [Rezension:] Βιέννη' Παρά Ιωάννη Βαρθ. Τζβεκίοω ετυπώθη, Γραμματικών, ή Εγκυκλίων Παιδευμάτων βιβλία δ', συνταχθέντα υπό Κωνσταντίνου Πρεσβυτέρου, και Οικονόμου, διδασκάλου της φιλολογίας εις το φιλολογικόν Γυμνάσιου της Σμύρνης, και πρώτου Ιεροκήρυκος των Εκκλησιών αυτής.Τόμ. Α'. περιέχων βιβλία δύο. 1817

Titel Ποιητική. [Rezension:] Βιέννη' Παρά Ιωάννη Βαρθ. Τζβεκίοω ετυπώθη, Γραμματικών, ή Εγκυκλίων Παιδευμάτων βιβλία δ', συνταχθέντα υπό Κωνσταντίνου Πρεσβυτέρου, και Οικονόμου, διδασκάλου της φιλολογίας εις το φιλολογικόν Γυμνάσιου της Σμύρνης, και πρώτου Ιεροκήρυκος των Εκκλησιών αυτής.Τόμ. Α'. περιέχων βιβλία δύο. 1817
Autor*in Άγνωστη/ος
Übersetzer*in Ανδρεόπολος, Ανδρέας
Publikation Ερμής ο Λόγιος
Ausgabe Η. 8
Datum 15. April 1820
Seiten 241-249
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung