Κλασικά κείμενα της γερμανικής λογοτεχνίας. Η κοινωνική στράτευση στη γερμανική λογετεχνία από το μεσαίωνα εώς σήμερα

Wissensbasis

Aris Dikteos
Titel Κλασικά κείμενα της γερμανικής λογοτεχνίας. Η κοινωνική στράτευση στη γερμανική λογετεχνία από το μεσαίωνα εώς σήμερα
Herausgeber*in Langenbucher, Wolfgang
Herausgeber*in Hilzinger, Harro
Übersetzer*in Δικταίος, Άρης
Ort Αθήνα
Verlag Δωδώνη
Datum 1971
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung