Η τιμή Δράμα εις πράξεις τέσσαρας

Titel Η τιμή Δράμα εις πράξεις τέσσαρας
Autor*in Sudermann, Hermann
Übersetzer*in Άννινος, Μπάμπης
Ort Αθήνα
Verlag Ελευθερουδάκης
Datum 1930
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung