Η τέχνη και ο χώρος

Titel Η τέχνη και ο χώρος
Autor*in Heidegger, Martin
Übersetzer*in Τζαβάρας, Γιάννης
Ort Αθήνα
Verlag Ίνδικτος
Datum 2006
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung