Ο στερνός΄ Από τη δεύτερη ελεγεία΄Άλλος από τη δεύτερη ελεγεία

Titel Ο στερνός΄ Από τη δεύτερη ελεγεία΄Άλλος από τη δεύτερη ελεγεία
Autor*in Rilke, Rainer Maria
Übersetzer*in Γεωργούλης, Κ. Δ.
Publikation Μακεδονικές Ημέρες
Band 2
Datum 1932
Seiten 47-49
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung