Η Τριανταφυλλοδέσμη

Titel Η Τριανταφυλλοδέσμη
Autor*in Klopstock, Friedrich Gottlieb
Übersetzer*in Φιλήντας, Γεώργιος
Buchtitel Ξένες αρμονίες στη δική μου λύρα. Μεταφράσματα
Ort Κωνσταντινούπολη
Verlag χ.ό.
Datum 1913
Seiten 59
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung