Η καταγωγή της οικογένειας, της ατομικής ιδιοχτησίας και του κράτους

Wissensbasis

Friedrich Engels
Titel Η καταγωγή της οικογένειας, της ατομικής ιδιοχτησίας και του κράτους
Autor*in Engels, Friedrich
Ort χ.τ.
Verlag χ.ό.
Datum 1921
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats (4η έκδοση: 1894)
Quelle Veloudis 1983, S. 389
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung