Πολιτικά κείμενα

Titel Πολιτικά κείμενα
Autor*in Brecht, Bertolt
Übersetzer*in Βεργωτής, Βασίλης
Ort Αθήνα
Verlag Στοχαστής
Datum 1971
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung