Προς την αιώνια ειρήνη. Ένα φιλοσοφικό σχεδίασμα. Η ιδέα του Καντ περί της αιώνιας ειρήνης. Από την ιστορική απόσταση 200 ετών

Titel Προς την αιώνια ειρήνη. Ένα φιλοσοφικό σχεδίασμα. Η ιδέα του Καντ περί της αιώνιας ειρήνης. Από την ιστορική απόσταση 200 ετών
Autor*in Kant, Immanuel
Herausgeber*in Ξηροπαΐδης, Γιώργος
Übersetzer*in Σαργέντης, Κωνσταντίνος
Ort Αθήνα
Verlag Πόλις
Datum 2006
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung