Η στρατιωτική οργάνωση στην αρχαία Ελλάδα και Ρώμη

Titel Η στρατιωτική οργάνωση στην αρχαία Ελλάδα και Ρώμη
Autor*in Marx, Karl
Autor*in Engels, Friedrich
Übersetzer*in Οικονομίδης, Ορφέας
Ort Αθήνα
Verlag Επιφάνεια
Datum 1975
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung