Ιστορία του Γαλλογερμανικού Πολέμου. Υπό Καρόλου Ουιντερφέλδου. Μεταφρασθείσα εκ του Γερμανικού Υπό Αρ. Σταυρίδου και Γρ. Βερναρδάκη, Διδακτόρων της Φιλοσοφίας. Εκδίδοται αναλώμασι Ι. Χ. Κούρτελη

Titel Ιστορία του Γαλλογερμανικού Πολέμου. Υπό Καρόλου Ουιντερφέλδου. Μεταφρασθείσα εκ του Γερμανικού Υπό Αρ. Σταυρίδου και Γρ. Βερναρδάκη, Διδακτόρων της Φιλοσοφίας. Εκδίδοται αναλώμασι Ι. Χ. Κούρτελη
Autor*in Winterfeld, Karl
Übersetzer*in Σταυρίδης, Αριστομένης
Übersetzer*in Βερναρδάκης, Γρ.
Ort Αθήνα
Verlag Εκ του Τυπογραφείου «Ιλισσού»
Datum 1871
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung