Γράμματα σ' ένα νέον ποιητή

Titel Γράμματα σ' ένα νέον ποιητή
Autor*in Rilke, Rainer Maria
Übersetzer*in Σφακιανάκης, Γιάννης Γ.
Publikation Νεοελληνικά Γράμματα
Datum 21.10., 28. 10., 4.11., 11.11., 18.11.1939
Seiten 9
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung