Γράμματα στην Ότλα

Titel Γράμματα στην Ότλα
Autor*in Kafka, Franz
Übersetzer*in Ανεμογιάννη, Τέα
Ort Αθήνα
Verlag Κέδρος
Datum 1988
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung