Η γένεση της κριτικής φιλοσοφίας. Η επιστολή της 21ης Φεβρουαρίου 1772 στον Marcus Herz

Wissensbasis

Immanuel Kant
Titel Η γένεση της κριτικής φιλοσοφίας. Η επιστολή της 21ης Φεβρουαρίου 1772 στον Marcus Herz
Autor*in Kant, Immanuel
Übersetzer*in Ντάφος, Βάιος Φ.
Ort Αθήνα
Verlag Αμολγός
Datum 2020
Weiteres Σημ.: Δεύτερη γλώσσα πρωτοτύπου/μεταφράσεως: Γαλλικά
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung