Οι κατά των Περσών πόλεμοι της Ελλάδος και τα αποτελέσματα αυτών

Titel Οι κατά των Περσών πόλεμοι της Ελλάδος και τα αποτελέσματα αυτών
Autor*in Heeren, Arnold Hermann Ludwig
Übersetzer*in [Γαζής ?], Άνθιμος
Publikation Ερμής ο Λόγιος
Datum 15. April 1813
Seiten 11-16
Weiteres Εισαγωγή από: H. A. L. Heeren: Ideen zur Politik, den Verkehr und den Handel der vornehmsten Völker der alten Welt. 3 Bd. Göttingen: 1804-1815.
Quelle Veloudis 1983, S. 54; Polioudakis 2008, S. 138-139
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung