Οι Μεγάλοι Διαλεκτικοί. Χέγκελ-Κίρκεγκαρντ-Μάρξ

Titel Οι Μεγάλοι Διαλεκτικοί. Χέγκελ-Κίρκεγκαρντ-Μάρξ
Autor*in Heiss, Robert
Übersetzer*in Αναγνώστου, Λευτέρης
Ort Αθήνα
Verlag Εκδόσεις Επίκουρος
Datum 1980
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung