Κείμενα για την λογοτεχνία και την τέχνη

Titel Κείμενα για την λογοτεχνία και την τέχνη
Autor*in Marx, Karl
Autor*in Engels, Friedrich
Übersetzer*in Χρυσικόπουλος, Στάθης
Ort Αθήνα
Verlag Εξάντας
Datum 1975
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung